Tämä sivu on tulostettu Merikarvianjoen internetsivuilta (www.merikarvianjoki.fi)Kosket > Lankoski > Luonnonuoma

Luonnonuoma

Luonnonuoman kalastusalue alkaa museosillan kohdalta. Kalastus on kielletty 100 metrin matkalla kalatien ylä- ja alapuolella. Profiililtaan luonnonuoma on pääosin hyvin kapea, louhikkoinen, kivikkoinen sekä vuolasvirtainen päätyen hitaammin virtaavaan suvanto-osuuteen ennen koskenhaaraa. Ylä- ja keskikohdiltaan ympäröivä luonto on koskematonta luonnontilaista vanhaa kuusikkoa, kun taas alaosiltaan uoma kulkee koivikoiden keskellä sekä lähes peltomaisemassa.

Parhainta kalastusta luonnonuoma tarjoaa virtaaman ollessa alle 5 m3/s, jolloin kalat on helpommin tavoitettavissa syvistä montuista. Keskiosilta on parhaat mahdollisuudet saada hyväkuntoisia jokitaimenia ja uoman alaosa on loistavaa kirjolohen talvikalastuspaikkaa, ennen kuin joki saa kannen päälleen. Kokonaisuudessaan todella hieno ja monipuolinen koskialue, josta löytyy virtaamasta riippuen hyvää kalastuspaikkaa ja kaloja läpi kauden.
 Merikarvianjoki • Toiminnanjohtaja Marianne Hakala • Puh. 040 831 5998